Vanlige utfordringer på bensinstasjoner

En bensinstasjon har i utgangspunktet en rekke ulike områder som har behov for ulike typer oppvarming. Arbeidsmiljøet kan bli kaldt og trekkfullt på grunn av de mange åpningene.