Vanlige utfordringer på skip

Skip og båter trafikkerer helt spesielle omgivelser som stiller store krav til oppvarmingsanlegget.

Vibrasjoner og bevegelse om bord kan få utstyret til å riste i stykker. Miljøet på et skip eller en båt er utsatt for fukt, bevegelse og vibrasjon, og kravene til innbyggingsklasse er derfor særlig høye.