Vanlige utfordringer i kontorlokaler

I kontorlokaler er det mange mennesker som har behov for et behagelig arbeidsmiljø. De ansatte sitter gjerne stille store deler av arbeidsdagen, og dette stiller strenge krav til jevn og komfortabel innendørstemperatur.

Åpne kontorløsninger blandes med lukkede kontorer og gjør det vanskelig å oppnå velfungerende ventilasjon, noe som igjen påvirker oppvarmingen. Å skape energieffektiv oppvarming blir også mer og mer viktig.