Vanlige problemer i religiøse bygninger

Religiøse bygninger er ofte store bygninger med ekstremt høye tak, og de er ofte vernede, slik at det ikke er tillatt å utføre mer arbeid på dem enn absolutt nødvendig.

Religiøse bygninger tar lang tid å varme opp, noen ganger flere dager.
Permanent oppvarming av en religiøs bygning vil ikke bare medføre store kostnader, det vil også tørke ut gamle kulturskatter som orgler, treskjærerarbeid og ornamenter. Derfor prøver man å opprettholde en lavere temperatur i bygningen og øke komfortnivået når det er nødvendig.