Eurostop, Sverige

Punktoppvarming med Elztrip er en vanlig oppvarmingsløsning i inngangspartier.

Elztrip kan for eksempel plasseres over resepsjonsskranker. Resultatet er et behagelig arbeidsmiljø for de som arbeider i den delen av lokalene, uten at temperaturen i de øvrige delene av rommet må heves til samme nivå.

Løsningen er dessuten energibesparende, fordi gjennomsnittstemperaturen i rommet kan holdes lav.