Ramlösa, Sverige

Ramlösas anlegg i industriområdet Ättekulla i Helsingborg produserer Sveriges eneste naturlige mineralvann.

Vannet føres til anlegget gjennom en 1600 meter lang underjordisk rørledning. De 100 medarbeiderne produserer rundt 150 millioner flasker med mineralvann i året.

All forsendelse foregår gjennom to store ytterdører i hver ende av ekspedisjonshallen, hvor gaffeltrucker transporterer pallene med flasker inn i ventende lastebiler.

Mellom ekspedisjonshallen og produksjonshallen ved siden av, er det fire store rulleporter som åpnes automatisk når lastebilene kjører inn og ut. Ettersom ytterdørene i ekspedisjonshallen og rulleportene ofte er åpne, har trekk og kulde i lokalene vært et stort problem. Produksjonsarbeiderne frøs ofte, og klaget på trekk og ujevn temperatur.

For å bedre arbeidsmiljøet ble det installert luftvarmere med vannbåren varme og en total effekt på 250 kW i ekspedisjonshallen. Problemet med kald trekk vedvarte imidlertid, fordi varmerne ikke klarte å kompensere tilstrekkelig for den kalde trekken. Luftvarmerne ble fjernet, men ledningene til vannet ble beholdt.

For å løse problemet med dårlig arbeidsmiljø uten å måtte stenge noen av ytterdørene for godt, ble det bestemt å installere luftporter. Ettersom vannledningene fra kjelen allerede var lagt, ble det bestemt å installere luftporter fra Frico med innebygd vannbatteri. Beregninger viste at det med en temperatur på inntaksvannet på 65 °C, var mulig å oppnå meget høy effekt til en svært rimelig penge.

Hele installasjonen ble utført av Ramlösas eget personale. Resultatet var overveldende. ”Installasjonen fungerer nøyaktig som forventet”, forteller prosjektleder Curt Leidig, og legger til: ”Kravet var å skape et bedre arbeidsmiljø for våre medarbeidere, og det har vi klart med denne installasjonen fra Frico”.