Energieffektiv oppvarming av distribusjonslager

Continental sitt dekklager på Sekkelsten i Askim er på mer enn 10.000 kvadratmeter og varmes opp av et tyvetalls kraftfulle Panter elektriske varmevifter som er styrt med smart energisparingsautomatikk.

Dette gir en energi besparelse på 20% halve døgnet og i helgene. For å utjevne temperaturen i lokalet og presse den oppvarmede luften ned i oppholdssonen er lagerlokalet utstyrt med mer enn hundre og femti takvifter. Dette sparer ytterligere energi. Vi erfarer en besparelse på 20- 25% i de fleste bygg typer våre takvifter blir installert.