Energieffektive supermarkeder i Thailand

En stor detaljhandelskjede med over 2000 butikker i Thailand har lansert et energispareprogram for hele organisasjonen sin. Frico luftporter inngår i konseptet og skal beskytte luftkondisjonerte lokaler og kjølerom.

Hvorfor
Frico-prosjektet startet sammen med Dixell Asia, Fricos agent i Thailand, og en større thailandsk entreprenør som arbeider med en av verdens største detaljhandelskjeder. Detaljhandelskjeden hadde allerede igangsatt et energispareprogram og var interessert i energieffektive løsninger.

- Dette var den perfekte tiden for oss til å bruke Fricos luftporter som et ledd i konseptet, sier Jonas Elmnäs, eksportsjef ved Frico. Overveldende bevis var imidlertid nødvendig for å kunne si at luftporter virkelig hindrer varme fra å komme inn i luftkondisjonerte og avkjølte lokaler som butikker og kjølerom.

Hvordan
- Det har tatt nesten et år fra den dagen vi begynte prosjektet, til vi fikk den første ordren, sier Jonas Elmnäs. Det er én sak å gjennomføre tester i et laboratoriemiljø, og noe annet å gjøre det i virkeligheten med mange parametere som er vanskelige å kontrollere. Det tok derfor tid å finne en optimal måte å utføre testene på, og samtidig finne den beste måten å presentere resultatene på.  Etter at den optimale løsningen var funnet, var det enkelt å flytte testutstyr mellom forskjellige lokaler og butikker for å gjennomføre tester. Vi har lært mye på veien og ikke minst forstått forskjellen Fricos luftporter utgjorde i kjølerom, inngangspartier og luftkondisjonerte lokaler. Fokuset lå på å begrense varme fra å komme inn, noe som er problemet i klimaregulerte lokaler i varme land som Thailand. Uønsket tilleggsvarme øker belastningen på HVAC-utstyr og har negativ innvirkning med hensyn til energiforbruk, service, vedlikehold og rengjøring. Jonas Elmnäs forklarer at i Thailand skal varme hindres fra å komme inn i lokalene, mens mengden luft som trengs til å kjøle ned skal begrenses. Dette er helt motsatt av situasjonen i kalde land, der hensikten er å beholde varmen og redusere tapet av oppvarmet luft.

Resultat

Temperaturøkningen ble sterkt redusert med Fricos luftporter. Det ble gjort målinger med og uten luftporter. Luftporter kan ikke sikre 100 % beskyttelse og slipper inn en liten mengde varme. Ved å installere en luftport reduseres imidlertid luften som krever kjøling betraktelig.  Energibesparelsen ble målt og overgikk til og med forventningen.

Fryser, supermarked, Thailand
30 m2
Temperatur, fryser: -20 °C
Temperatur, ute: 28 °C

Varmeøkning når døren åpnes uten luftport (rød) og med Fricos luftport (blå).

Sammenlignet med plastremser gir Frico energibesparelser.

- Du oppnår store energibesparelser i kWh, men det er mer interessant når du legger til alle de andre fordelene, som mindre isdannelse, mindre vedlikehold og service og dermed sparer penger svært raskt, sier Jonas Elmnäs. Den jevnere temperaturkurven som oppnås med våre luftporter, gir lengre holdbarhet for matvarer og medisiner eller andre produkter som oppbevares i kjølerommet, noe som bidrar til besparelser og effektivitet generelt.

Fryser, supermarked, Thailand
40 m2
Temperatur, fryser: -20 °C
Temperatur, ute: 28 °C

Strømforbruk i en døråpning med plastremser (rød) og med luftport (blå).

 

Hvorfor Frico

I testene ble Fricos luftporter også sammenlignet med luftportene til andre konkurrenter, for dermed å kunne fastslå forskjellen mellom andre luftportmerker.

- Det har noe å si hvilken luftport du velger, sier Jonas Elmnäs. Vi har over 45 års erfaring med utvikling og produksjon av luftporter, noe som har gitt oss den kunnskapen som holder oss i tet.

Supermarked, Thailand
Åpent 6.00–24.00 (18 t)

90 % lavere energiforbruk med Frico PAEC sammenlignet med konkurrenten.

 

Frico tilbyr nå en enda bedre løsning for luftkondisjonerte rom og kjølerom, nemlig luftportserien PAEC med EC-motor. Denne gir mulighet for å optimalisere luftstrømmen samt gir maksimal energibesparelse og beskyttelse for hver enkelt installasjon.

- Dette betyr også spart energi med tanke på luftportmotorens forbruk, fordi luftportens hastighet varieres avhengig av behov. Vi kombinerer EC-motoren med Fricos unike design, som tverrstrømsvifte, optimalt innsugingsgitter samt viftehus og utblåsningsgitter, som gir minimal turbulens og en homogen luftstråle i lengderetningen. Dette betyr at Frico tar kontroll over luften og skaper en kraftig og laminær luftstrøm som gir høyeste beskyttelsesnivå. Hvis du ikke tar kontroll over luften ved inntaket, begrenser du ytelsen og får dermed en mindre effektiv luftport, som en boks med en vifte, sier Jonas Elmnäs. Vi designer alle produkter i henhold til Thermozone-teknologien, som innebærer optimalisert luftstrøm, design og lyd som utgjør den store forskjellen.