Designet av Frico for tøffe utfordringer

Utvikling av produkter for røffe miljøer krever en kombinasjon av kunnskap og kreativitet. Det er vanligvis best å begynne med den viktigste begrensningen (ofte sikkerhet) og deretter se på andre begrensninger det kan være behov for å ta hensyn til.

Omgivelsene der produktet skal brukes, påvirker produktspesifikasjonen og må bestemmes på forhånd.

Røft miljø nr. 1: Korrosive og fuktige miljøer
Vann og fuktighet får metall til å ruste, bryter ned kjemikalier og gir slitasje på materialer. Blandet med salt og andre kjemikalier mangedobles de korroderende egenskapene. Dette krever et materiale som kan motstå de røffe forholdene. Et vanlig materiale er rustfritt stål, som fås i forskjellige varianter, og ofte velges syrebestandig rustfritt stål, fordi det tåler klorider. En bedre beskrivelse på rustfritt stål ville faktisk være at det "ruster langsomt", fordi med tiden vil til og med rustfritt stål korrodere. Produktets deksel påvirkes av overflaterust, men det viktige er at verken styrken eller sikkerheten forringes i løpet av produktets levetid. Utsatte deler av produktet har høy beskyttelsesklasse og er dermed ekstra beskyttet, for eksempel under et lokk.


Elektra C, med IP65, er fortsatt som ny under lokket, selv etter lang og hard bruk i et bilvaskeri.

Røft miljø nr. 2: Skip og offshore
Vibrasjoner om bord på skip og offshoreplattformer kan føre til funksjonssvikt for enheter og utstyr. Produkter i disse miljøene må være robuste og tåle vibrasjoner. Dette kan løses med utvidede eller fleksible monteringsfester. I slike miljøer er også valg av materialer ofte viktig, og høy beskyttelsesklasse er nødvendig.

Røft miljø nr. 3: Høye temperaturer
Høye temperaturer stiller krav til valg av materiale og komponenter i alle deler av produktet. Alle komponenter må tåle høye temperaturer, f.eks. motorviklinger, rekkeklemmer og brytere. Disse produktene finnes ofte i miljøer der det også er behov for høy beskyttelsesklasse.

Røft miljø nr. 4: Støvete og/eller brannfarlige miljøer
I brannfarlige og støvete miljøer, som snekkerverksteder, gårder og i industrien, kreves det produkter med svært høy beskyttelsesklasse (minst IP5X), slik at støv ikke kan trenge inn og føre til funksjonssvikt eller sette sikkerheten på spill. Viktige deler som ikke er kapslet inn, skal også være bestandige mot tilstopping, og i brannfarlige miljøer er det viktig å passe på at støv ikke samler seg opp i hjørner eller tilsvarende og antennes. For å unngå brann skal elektrisk oppvarmede produkter ha lav elementtemperatur. Valg av materialer er også ofte svært viktig i slike miljøer.

Røft miljø nr. 5: Potensielt eksplosive miljøer
Det stilles svært høye krav til utvikling av produkter som skal brukes i miljøer der det kan være fare for eksplosjon. Produktet må oppfylle ATEX-direktivene, noe som også bør kontrolleres av et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan.

Finn ut mer om våre robuste produkter for røffe miljøer:

Varmluftsvifte Elektra C/F/V/H
Varmluftsvifte SWX C/D/H/EX
Industritakvifte ICFX
Konvektor TWT

IP-kode
Angir den mekaniske beskyttelsen mot fysisk kontakt, faste gjenstander og beskyttelse mot vann og fuktighet. Angis ved hjelp av IP etterfulgt av to tall der det første henviser til berøringsbeskyttelse og beskyttelse mot faste gjenstander og det andre til beskyttelse mot tilsig av vann eller fuktighet. Jo høyere jo tettere konstruksjon.