EcoDesign Regulation 2015/1188

Wiele naszych produktów podlega Rozporządzeniu 2015/1188 dotyczącemu ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

Celem Rozporządzenia (UE) 2015/1188 dotyczącego ekoprojektu jest ograniczenie zużycia energii przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (nie dotyczy to urządzeń z wymiennikiem wodnym).

Nie dotyczy wszystkich obszarów zastosowań
Jeśli chodzi o miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, Rozporządzenie (UE) 2015/1188 dotyczące ekoprojektu nie ma zastosowania do wszystkich obszarów zastosowań. Rozporządzenie to ma zastosowanie, kiedy zadaniem instalacji jest zapewnienie komfortu termicznego dla ludzi przebywających w budynkach. Rozporządzenie nie ma zastosowania do instalacji grzewczych mających charakter bardziej techniczny, np. w pomieszczeniach przemysłowych/gospodarczych, w procesach wytwórczych, jako ochrona przed zamarzaniem itp. Rozporządzenie nie ma również zastosowania do instalacji w pojazdach, morskich lub na zewnątrz.

Czy dany produkt jest objęty Rozporządzeniem dotyczącym ekoprojektu?
Wiele produktów firmy Frico może być używanych zarówno jako miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (zgodnie z definicją w Rozporządzeniu (UE) 2015/1188), jak i w technicznych instalacjach grzewczych. Do instalatora odpowiedzialnego za instalację należy ocena, czy Rozporządzenie dotyczące ekoprojektu ma zastosowanie czy nie. Systemy sterowania dla instalacji nie objętych Rozporządzeniem dotyczącym ekoprojektu zostały podane w oddzielnej tabeli.

Cele ekoprojektu
Na całym świecie istnieje zapotrzebowanie na bardziej wydajne produkty, aby zmniejszyć zużycie energii i zasobów. Ustawodawstwo UE w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego jest skutecznym narzędziem do poprawy efektywności energetycznej produktów. Pomaga eliminować z rynku najgorsze produkty, w znacznym stopniu przyczyniając się do realizacji celu UE dotyczącego efektywności energetycznej na 2020 rok. Wspiera także konkurencyjność przemysłu i innowacje, promując lepszą ekologiczność produktów na całym rynku wewnętrznym”. http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en