Regulatory

Regulatory

Il movimento rotatorio dell'aria che si forma in un locale in cui l'aria è influenzata da fonti di calore, convettori o radiatori, è definito convezione. L'aria si riscalda e si solleva, dopodiché si raffredda e fa ritorno per essere nuovamente riscaldata. La dispersione termica nel locale si riduce, mentre il flusso di aria calda diretto verso l'alto viene sfruttato per contrastare le Układ sterowania to inteligentne centrum i „mózg” systemu grzewczego o kluczowym znaczeniu dla dobrego poziomu komfortu i niskiego zużycia energii. Temperaturę elektrycznego systemu grzewczego można szybko, łatwo i precyzyjnie regulować, a jego reakcja jest znacznie szybsza niż innych systemów grzewczych.

Firma Frico oferuje szeroką gamę termostatów i sterowników. Dodatkowe informacje podano pod każdym produktem i w katalogach firmy Frico.correnti di aria fredda provenienti, ad esempio, dalle finestre.