Porównujmy odpowiadające sobie parametry

Która kurtyna powietrzna jest najcichsza? Jak duże wejście obsłuży dana kurtyna powietrzna? Aby klienci mogli dokonywać miarodajnych porównań, wszyscy producenci muszą przeprowadzać pomiary w taki sam sposób.

Pozwoli to porównywać odpowiadające sobie parametry — to dość proste. Branża kurtyn powietrznych właśnie ułatwiła klientom dokonywanie trafnych wyborów odpowiednio do określonych potrzeb.

Firma Frico jest inicjatorem grupy „Europejskie kurtyny powietrzne”, która zajmuje się kurtynami powietrznymi w ramach organizacji Eurovent. Celem jest opracowanie nowych wytycznych. Ważną częścią tej inicjatywy jest zdefiniowanie standardowych metod pomiaru, aby umożliwić klientom porównywanie poszczególnych produktów. Grupa składa się z przedstawicieli dwunastu różnych firm.


Dźwięk
Wcześniej najczęściej głośność określano za pomocą wartości poziomu ciśnienia akustycznego, która zależy od charakterystyki pomieszczenia i odległości od produktu, z jakiej dokonano pomiaru. Część producentów, w tym firma Frico, jasno określała warunki, w jakich zmierzono poziom głośności, podczas gdy inni producenci wykorzystywali pomiary wykonywane w nierealistycznych warunkach, dzięki czemu mogli podawać niższy poziom głośności, niż w rzeczywistości.
Od lipca 2017 roku wszyscy producenci będą podawać poziom mocy akustycznej (zgodnie z normą ISO 27327-2) na swoich produktach. Moc akustyczna jest wartością obiektywną i nie zależy od charakterystyki pomieszczenia. Ułatwi to klientom porównywanie różnych produktów, czego od dawna chciała i co wspierała firma Frico. Wartość ta jest wyższa od poziomu ciśnienia akustycznego, częściowo dlatego, że opiera się na innej skali logarytmicznej, niż używana dla ciśnienia akustycznego.

Od 1 lipca 2017 roku w dokumentacji firmy Frico będą podawane zarówno moc akustyczna, jak i ciśnienie akustyczne wszystkich kurtyn powietrznych.

Przepływ powietrza
Istnieje wiele różnych metod pomiaru przepływu powietrza i ilości powietrza. Niestety w branży nagminnie nie podaje się warunków, w jakich uzyskano dane przepływu powietrza. W rezultacie podawane są wartości nominalne lub swobodnego przepływu (które są znacznie wyższe) i porównywane z rzeczywistymi wartościami przepływu powietrza z urządzenia, co prowadzi do błędnego porównania. W grupie Eurovent zawarto porozumienie, aby mierzyć przepływ powietrza i uzyskiwać dane przepływu powietrza zgodnie z normą ISO 27327-1 Laboratoryjne metody testowania wydajności aerodynamicznej, które firma Frico stosuje od dłuższego czasu. Dzięki temu wszyscy producenci będą wkrótce podawać wartości, które da się porównać.

Prędkość powietrza
Istnieje szereg różnych sposobów pomiaru prędkości powietrza. Pomiar prędkości i jednorodności bariery powietrznej także jest częścią normy ISO 27327-1. Firma Frico już dokonuje pomiarów wszystkich swoich kurtyn powietrznych według tej normy, a wyniki można znaleźć w profilu prędkości powietrza każdego z jej produktów.

 

Zaufanie
W firmie Frico mamy do dyspozycji jedno z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych laboratoriów powietrza i dźwięku w Europie i dokonujemy pomiarów zgodnie z normą ISO. Nasze produkty zachowują się tak, jak obiecywaliśmy. Dzięki współpracy z organizacją Eurovent, dziś łatwiej jest także porównywać nasze produkty z produktami innych producentów.