Zaprojektowane do surowych warunków przez firmę Frico

Projektowanie urządzeń przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach wymaga połączenia wiedzy i kreatywności.

Zwykle najlepiej zacząć od głównego ograniczenia (często jest to bezpieczeństwo), a następnie przyjrzeć się innym parametrom, które także należy uwzględnić. Warunki otoczenia, w których produkt ma być używany, wpłyną na jego dane techniczne i muszą zostać z góry określone.

Wymagające środowisko nr 1 — środowiska korozyjne i wilgotne
Woda i wilgoć powodują rdzewienie metalu, rozpad substancji chemicznych i erozję materiałów. Połączenie z solą i innymi chemikaliami potęguje działanie korozyjne. Wymaga to użycia materiałów odpornych na surowe warunki. Najpopularniejszym materiałem jest stal nierdzewna, która występuje w różnych gatunkach. Często wybiera się stal kwasoodporną, która jest odporna na chlorki. W zasadzie lepszą nazwą dla stali nierdzewnej byłaby „powoli rdzewiejąca”, ponieważ nawet stal nierdzewna w końcu zardzewieje. Obudowa produktu będzie ulegać korozji powierzchniowej, lecz ważną rzeczą jest to, aby ani wytrzymałość ani bezpieczeństwo nie były zagrożone przez cały okres eksploatacji produktu. Wrażliwe części produktu są zabezpieczone przez części o wyższym stopniu ochrony, na przykład umieszczone pod pokrywą.


Wnętrze nagrzewnicy Elektra C o stopniu ochrony IP65 nadal wygląda jak nowe po zdjęciu pokrywy po długiej i intensywnej eksploatacji w myjni samochodowej.

Wymagające środowisko nr 2 — statki i obszary przybrzeżne
Drgania występujące na statkach i platformach wiertniczych mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń i wyposażenia. Produkty w tych środowiskach muszą być bardzo solidne i odporne na drgania. Można to zapewnić, stosując zaawansowane lub elastyczne mocowania. Często w takich środowiskach liczy się także wybór materiału i odpowiednio wysoki stopień ochrony.

Wymagające środowisko nr 3 — wysokie temperatury
Wysokie temperatury determinują wybór materiałów i komponentów dla całego produktu. Wszystkie komponenty, w tym uzwojenia silników, listwy zaciskowe i przełączniki, muszą być odporne na działanie wysokich temperatur. Te produkty występują często w środowiskach, gdzie wymagany jest także wysoki stopień ochrony.

Wymagające środowisko nr 4 — środowiska o dużej ilości pyłu i/lub zagrożone pożarem
W miejscach zagrożonych pożarem i środowiskach o dużym zapyleniu, takich jak stolarnie, budynki gospodarcze i przemysłowe, wymagane są produkty o bardzo wysokim stopniu ochrony (minimum IP5X), aby dopuścić do przenikania pyłu, co może spowodować nieprawidłowe działanie lub zagrażać bezpieczeństwu. Ważne części, które nie są zamknięte w obudowie, muszą być też odporne na zapychanie, a w środowiskach zagrożonych pożarem nie wolno dopuszczać do zapłonu pyłu zbierającego się w kątach i podobnych miejscach. Aby uniknąć pożaru, produkty wyposażone w grzałki elektryczne powinny mieć niską temperaturę elementu grzejnego. W takich środowiskach często bardzo ważny jest także dobór materiałów.

Wymagające środowisko nr 5 — środowiska zagrożone wybuchem
Istnieją bardzo wysokie wymagania w zakresie projektowania produktów przeznaczonych do użytku w środowiskach, w których może występować zagrożenie wybuchem. Produkty muszą spełniać postanowienia dyrektyw ATEX, a ich parametry powinny także być kontrolowane przez niezależny akredytowany instytut certyfikacji.

Dowiedz się więcej o naszych solidnych produktach do trudnych warunków:

Nagrzewnica Elektra C/F/V/H
Nagrzewnica SWX C/D/H/EX
Przemysłowy wentylator sufitowy ICFX
Konwektor TWT

Kod IP
Oznacza zabezpieczenie mechaniczne przed kontaktem fizycznym, ciałami stałymi i zabezpieczenie przed wodą i wilgocią. Ma postać liter IP oraz dwóch cyfr, gdzie pierwsza dotyczy zabezpieczenia przed kontaktem i ciałami stałymi, a druga przed przenikaniem wody lub wilgoci. Wyższe wartości oznaczają bardziej zwartą konstrukcję.