Frico otrzymuje dotację na opracowanie nowego standardu pomiarów dla kurtyn powietrznych

Wniosek firmy Frico otrzymał poparcie agencji Vinnova (szwedzkiej agencji państwowej działającej na rzecz innowacji) dotyczące projektu badawczego, którego celem jest opracowanie nowego standardu pomiarów dla kurtyn powietrznych.

Chodzi o to, aby opisać skuteczność kurtyn powietrznych w tworzeniu ochronnej bariery powietrznej w różnych warunkach, a także przygotować metodę porównawczą, sprawdzającą wydajność określonych modeli kurtyn powietrznych, aby skierować prace rozwojowe nad produktem we właściwym kierunku. 

Wiemy, że przenikanie powietrza przez ściany budynków, dach i drzwi wejściowe odpowiada za dużą część łącznych strat energii budynku. Rozwiązania mające sprawić, aby budynek był jak najbardziej energooszczędny, są opisane w różnych dyrektywach budowlanych. Jednak przepisy nie są zbyt jasne, kiedy chodzi o straty energii powstające przy każdym otwarciu czy zamknięciu drzwi. Jednym ze sposobów zmniejszenia ucieczki powietrza przez wejścia w sklepach, centrach handlowych i innych budynkach komercyjnych o dużym przepływie ludzi jest montaż kurtyn powietrznych. Nie ma dziś standardu pomiarów do obliczenia czy porównania wydajności różnych kurtyn powietrznych i określenia, które cechy kurtyny powietrznej zapewniają najskuteczniejszą ochronę. 

Potrzeba wspólnego standardu
Dzisiejsze dyskusje na temat oszczędzania energii są narażone na ryzyko, że przepisy dotyczące kurtyn powietrznych nie zostaną przygotowane w wyniku braku wiedzy. Dlatego ważne jest, aby udowodnić naukowo, że kurtyny powietrzne działają i określić, w jakim stopniu. Dzięki grupie producentów utworzonej przez firmę Eurovent istnieje możliwość, aby po przedstawieniu wystarczających dowodów wywrzeć wpływ na bieżące europejskie normy budowlane i doprowadzić do ich zmiany oraz uproszczenia w zakresie budowy wejść i montażu kurtyn powietrznych. Ten standard pomiarów jest również ważny dla użytkownika końcowego, ponieważ ułatwi mu podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Dla doradców pomagających użytkownikom końcowym przygotować dokumentację będzie to dowód i pomoc w potwierdzeniu rzeczywistych rezultatów montażu kurtyny powietrznej.

Unikatowy projekt badawczy
Dotychczasowe badania dotyczące kurtyn powietrznych oceniały ich efektywność. Problem związany z tymi badaniami polegał na tym, że obejmowały zbyt mały zakres badanych budynków albo zbyt wąski obszar badań, na przykład wydajność kurtyn powietrznych w chłodniach. Unikatowość tego projektu badawczego polega na możliwości stworzenia narzędzia CFD, które pozwoli na badania w warunkach rzeczywistych.  Jeśli metoda ma objąć różne, naprawdę istniejące rodzaje wejść, jej opracowanie tylko w warunkach laboratoryjnych będzie bardzo czasochłonne. Za pomocą symulacji CFD można analizować różne parametry, dzięki czemu metoda będzie bardziej reprezentatywna. Oczywiście symulacje CFD muszą zostać zweryfikowane w testach praktycznych, aby miały wystarczające znaczenie naukowe i zostały zaakceptowane w branży.  Projekt będzie prowadzony we współpracy ze Szwedzkim Instytutem Badań Technicznych (SP), wykorzystując dotację od agencji Vinnova (szwedzkiej agencji państwowej działającej na rzecz innowacji). 

Nowy standard z myślą o przyszłości
Jednym z celów projektu jest umożliwienie użytkownikowi końcowemu prostego porównania wydajności różnych kurtyn powietrznych, a tym samym wybranie lepszego produktu pod względem wydajności energetycznej. Będzie to argument handlowy dla całej branży, a także, miejmy nadzieję, potwierdzenie faktu, że metody projektowania kurtyn powietrznych przez firmę Frico zapewniają wymierne oszczędności energii. Może to również prowadzić do wzrostu popytu na rynku na lepsze i bardziej energooszczędne instalacje w budynkach, będące efektem rozwoju i innowacji.