Upozornenie:

Všetky informácie na webstránke Frico by mali slúžiť pre odhad vhodného produktu pre špecifickú aplikáciu. Pred samotným nákupom odporúčame kontaktovať kancelárie Systemair.