AMCA bevisar att luftridåer ger bästa skyddet i entrén

Tre gånger så effektiva mot infiltration av luft utifrån och klart mer energieffektiva än entréer med vindfång. Det är resultaten när luftridåer testas i en studie av världens ledande auktoritet gällande luftrörelse och systemutrustning för luft.

Dagens standard vid många nybyggnationer är att försöka bygga bort problemet med infiltrerande luft och energiläckage. Istället för att nöja sig med en vanlig entré byggs ett så kallat vindfång eller vestibul för att ge ett ytterligare skydd. Ett kostsamt ingrepp som tar stor plats i den del av byggnaden som kunder och personal möter varje dag.

AMCA (Air Movement and Control Association ) har genomfört en omfattande studie där man har mätt en byggnads totala energiåtgång och jämfört resultaten som uppnås i en entré helt utan luftridå, med luftridå och även med ett vindfång, en tvådörrsentré. Resultatet visar att en luftridå ger ett ungefärligt skydd på 65% mot infiltration av luft utifrån. Att jämföra med det näst effektivaste skyddet – vindfång, som bara ger 23% skydd mot infiltration. AMCA har alltså bevisat att luftridåer ordentligt sänker energiåtgången i en byggnad.

Undersökningen baseras på tidigare arbete med både verkliga tester och CFD-analyser som utarbetades på 90-talet när man tog fram en byggnorm för USA:s kallare delstater gällande entréer med vindfång. Resultatet ledde till att vindfång blev norm i nya byggnader för att spara energi. Dessa slutsatser och metoder har nu återanvänts och cirka 350 olika simuleringar har genomförts för att en gång för alla besvara frågan om hur man bäst skyddar sin entré och byggnad.

Simuleringarna har tagit hänsyn till en mängd olika scenarier såsom klimatzoner, sommar och vinter, balanserad/obalanserad ventilation, vindpåkänning och antal personer som passerar entrén per timme. En del av analysen fokuserar på att undersöka mängden infiltration av luft utifrån genom entrén. Analysen visar tydligt att en luftridå över öppningen ger klart bättre skydd mot infiltrerande luft än ett vindfång.

I studien testade man också ren energibesparing och beräknade och analyserade bland annat en modell av typen mellanstor kontorsbyggnad. Byggnaden hade ett balanserat ventilationssystem och i genomsnitt 100 passerande personer per timme. Resultaten visar att hela energiåtgången i byggnaden var mindre med luftridå i entrén i både byggnader med vanlig entré och med vindfång.

Framförallt var luftridån överlägsen i ett kallare klimat där energibesparingen uppnåddes både genom mindre infiltration och genom besparing i form av mindre uppvärmning.  Luftridån är inte bara mer effektiv än ett vindfång i de fall som studien visar utan har också en klart lägre installationskostnad och tar avsevärt mindre plats i byggnadens entré.

Du hittar hela undersökningen här >>

Air Movement and Control Association International (AMCA) är en icke-vinstdrivande internationell sammanslutning av tillverkare av systemutrustning för luft - främst fläktar, jalusier, spjäll, och luftridåer som används i kommersiella byggnader och industriella processer. 

Författare

Ola Wallander
Product Area Director - Air Curtains and Heating