Energieffektivitet är framtiden

Det har väl inte undgått någon att kravet på energieffektivitet ökar allt mer. Något som ligger helt i linje med Fricos satsning på energisnåla produkter.

Det har väl inte undgått någon att kravet på energieffektivitet ökar allt mer. Något som ligger helt i linje med Fricos satsning på energisnåla produkter. Det finns många utvecklingsmöjligheter och Mats Careborg, teknisk chef på Frico, ser ljust på framtiden. Vi lät Mats sia om vad han tror kommer få ökad betydelse framöver.

Traditionellt har Frico varit ett företag med elvärmeprodukter, men idag har Frico ett brett sortiment av både el- och vattenburna produkter. I klimathotens tid har inte el samma framtid som andra energislag. Det har också märkts på marknaden. Fricos vattenburna produkter har stått för den största expansionen de senaste åren och mer potential finns. Men båda energislagen är fortfarande viktiga. Det är få företag i vår bransch som har ett sortiment med både el och vattenburna produkter, menar Mats. Frico tittar på uppvärmning och energieffektivitet i allmänhet och eftersträvar en bredd både i sortiment och flexibla lösningar.

Idag använder de flesta sig av vattenburen värme i första hand. Elvärme har under senare tid betraktats som ”fult” och man har istället installerat vattenburen värme även om installationskostnaderna blivit höga. Mats vill presentera sitt motto: tänk smart. Det gäller att kombinera för bästa resultat. En kombination skulle till exempel kunna vara att installera vattenburen värme endast för basbehov och i övrigt installera elvärme. Mer flexibilitet i tänket är något som Mats hoppas kommer i framtiden.

En annan trend som är under utveckling är vattenburen värme med lågtempererade system. Det vill säga produkter som tillför värme även vid låga vattentemperaturer. Detta är mycket energieffektivt eftersom den låga vattentemperaturen ger mindre förluster av energi. För att kunna utnyttja fördelarna med värmepump exempelvis, krävs också apparater som fungerar vid låga vattentemperaturer. Ju lägre arbetstemperatur desto högre värmefaktor ger pumpen.

Något annat som Mats tror kommer att sprida sig allt mer i framtiden är värmestrålare. Om man vill sänka temperaturen i stora lokaler med en eller flera grader för att spara pengar minskar komforten för de anställda som ska vistas där. Värmestrålning är det enda sättet att värma bara en del av en lokal. I en zon som värms med värmestrålare upplevs temperaturen högre än vad en termometer visar. På så sätt kan temperaturen i lokalen få vara lägre, men komforten där människor befinner sig förblir densamma. Värmestrålare som installeras i taket, så kallade Comfort panels, är också en av Fricos osynligare lösningar.  Kunskapen om värmestrålare är idag ganska liten. Många tror att installation av värmestrålare i taket är onödigt eftersom värme stiger uppåt. Vad de har missat är att det inte är värme som stiger uppåt utan varm luft. En värmestrålare värmer upp det utrymme som finns mellan två ytor. Precis som solen gör.