Fricos Thermozone-teknologi gör luftridån energieffektiv

Poängen med en luftridå är att minska energiförluster genom porten. Det vill säga att se till att den uppvärmda eller nedkylda luft du har i din lokal skall stanna där och inte sippra ut när dörren öppnas.

Ett hundraprocentigt skydd är svårt att få, men med en välbalanserad ventilation och en rätt inställd luftridå kan du komma mycket långt. På Frico har vi utvecklat luftridåer sedan 70-talet. Under den tiden har vi såklart funderat över vad som gör en luftridå så effektiv som möjligt. På så vis har vi kommit fram till vår Thermozone-teknologi.

Vad är Thermozone?
Kort sagt kan man säga att Thermozone-teknologin går ut på att ge den bästa komforten innanför porten, så energieffektivt som möjligt. Först gäller det att minska mängden luft som pressas genom luftridån utan att för den sakens skull ge upphov till en för svag luftstråle.

Tryck och luft
Men det är inte bara mängden luft som avgör effektiviteten på en luftridå utan också hastigheten på luften som avgör hur effektiv luftridån blir. När luftmängden och hastigheten samverkar får du allra bäst effekt. Man kan jämföra med de olika munstycken som finns för en vattenslang. Kopplar du slangen till en högtryckstvätt får du ut en liten mängd vatten men till högt tryck. På nära håll är vattenstrålen hård och effektiv men på längre avstånd är det bara mjuka vattendroppar. Om du istället tar slangen som den är utan munstycke får du motsatsen, det vill säga stor mängd vatten men lågt tryck. Inte heller här når vattenstrålen särskilt långt. Ett vanligt bevattningsmunstycke på slangen ser dock till att vattnets hastighet och mängd samarbetar och strålen når helt plötsligt dubbelt så långt som tidigare, trots att kranen är inställd på samma vattenmängd. På samma sätt fungerar Thermozone-teknologin och ser till att rätt luftmängd och rätt hastighet på luften skapar en tät ridå ända ned till golvet.

Turbulensens inverkan
Luft uppför sig inte alltid som man vill. När luft med kraft slungas iväg bildas också turbulens inuti luftstrålen. Ju mer turbulens som uppstår, desto ineffektivare blir den. För att minska turbulensen måste luften riktas rätt. Som med alla fläktar görs det med ett utblåsgaller. Med Thermozone-teknologin riktas luften inte bara åt ett håll, utan i två dimensioner, för att luften skall nå så långt som möjligt. Även insidan av luftridåerna är utformade för att minska oönskad turbulens som både ger upphov till minskad effekt och högre ljudnivå. Med mindre luftmängd som riktas rätt skapas en luftspalt energieffektivt samtidigt som ljudnivån behålls låg.