Komfort eller energibesparing – eller varför inte båda?

Motiven att installera en luftridå kan skilja sig åt. För ett café, där komforten är viktig, vill man använda hela golvytan, även nära dörren, för att få plats med många kunder. På ett stort lager, som kostar att värma upp, vill man främst spara energi.

Båda miljöerna behöver luftridåer för att behålla den uppvärmda luften inne och den kalla utomhus. Med Fricos styrsystem SIRe kan du optimera antingen komfort eller energibesparing eller välja en kombination av dessa.

Styrsystemet är A och O
En öppen dörr är inbjudande och enkel att passera, men tyvärr blir det kallt och dragigt inomhus och elräkningen blir hög, när energin försvinner ut. Våra luftridåer separerar effektivt ute- och inneklimat. Komforten blir bättre och energiförlusterna mindre. Hur effektiv luftridån är och hur mycket energi som kan sparas, beror mycket på styrsystemet. Situationen i öppningen som påverkar hur luftridån ska arbeta varierar över tid. Variationerna kan vara långvariga, t.ex. årstider, eller mer kortvariga som när antalet gånger dörren öppnas och stängs varierar över dagen. SIRe är en inbyggd, intelligent reglering, som automatiskt sköter luftridådriften.

Spara energi – behåll komforten
Det lättaste sättet att spara energi är att spara när lägre effekt inte minskar komforten och när energin inte behövs. SIRe har flera smarta funktioner som sparar energi med bibehållen komfort. Med en dörrkontakt installerad arbetar luftridån för fullt bara när dörren är öppen, när dörren stängs bidrar luftridån till uppvärmningen av lokalen eller är avstängd, beroende på om värme behövs eller inte.

När lokalerna inte används, på nätter och helger, behövs inte lika mycket värme. Med veckoprogrammet är det lätt att sänka temperaturen några grader. En grad lägre temperatur ger en energibesparing på ungefär 5 %.

SIRe mäter utetemperaturen och vet därför vilken fläkthastighet och vilket värmesteg som är rätt när dörren öppnas, vilket ger både högre komfort och energibesparing.

Ett fel många gör är att vrida upp temperaturen maximalt när det är kallt, vilket ger övertemperaturer som påverkar komfort och energiförbrukning. För att undvika detta kan du begränsa området för manuell temperaturinställning.

Maximal energibesparing

På ett lager, som kostar mycket att hålla varmt, vill du förmodligen maximera din energibesparing. Genom att acceptera en tillfälligt sänkt temperatur i lokalen under en kortare tid när dörren öppnas, eller att temperaturen på luften som kommer ur ridån är lite kallare, kan du spara mycket energi, utan att det kostar speciellt mycket komfort. Luft i rörelse upplevs lätt som drag. Utan värme i luftridån blir komforten i närheten av porten därför sämre även om temperaturen i rummet är normal. Vi rekommenderar en utblåstemperatur på ca 35-40 grader för att få bästa komfort. Genom att istället välja Ecoläge, så begränsas utblåstemperaturen något och energiförbrukningen kan reduceras med upp till 35 %.

För att undvika att värmen sätts på till exempel en kall försommarmorgon, när resten av dagen blir varm, kommer värmen i luftridån att blockeras när utetemperaturen är högre än +15 ° C. På så sätt värms inte lokalen upp i onödan. Du kan välja att sätta utetemperaturbegränsningen lägre, om du vill få en större energibesparing.

Maximal komfort
I ett café med bord nära dörren eller en mindre klädbutik är komforten ofta det viktigaste. Med SIRe får du både komfort och energibesparing, men vill du få så hög komfort som möjligt, väljer du Comfortläge, då har luften som blåser ut ur luftridån så pass hög temperatur, att den känns varm och skön direkt.

När komforten är prioriterad kan du välja att det önskade värdet på rumstemperatur ska höjas automatiskt när dörren öppnas. Tanken med detta är värmen alltid ska gå på när dörren öppnas.

Smart energibesparing för vattenvärmda aggregat

På vattenvärmda aggregat går det att begränsa returvattentemperaturen. Vattenflödet reduceras då i första hand så att mer av energin som finns i vattnet utnyttjas. Systemet som producerar värmen – en värmepump eller ett fjärrvärmesystem – blir betydligt effektivare med lägre returtemperaturer och i många fall betalar man också en lägre taxa.

Ett smutsigt filter reducerar verkningsgraden hos en luftridå väsentligt. En extern filtervakt eller den inbyggda filtertimern meddelar när det är dags att rengöra filtret.

Tre olika nivåer
SIRe finns i tre olika nivåer med olika funktionalitet, Basic, Competent och Advanced. I Basic ingår basfunktioner gällande manuell styrning av fläkt och automatisk värme med termostat. Competent är en automatisk lösning för den dagliga luftridådriften. Med Advanced får du en helautomatisk lösning där allt från Competent finns med och ytterligare smarta funktioner. För att läsa mer om vad som ingår i de olika nivåerna, se SIRe Lågspänningsreglering.

Få mer information om Fricos luftridåer och läs om vilken som passar just dig och din lokal bäst i Produktvalsguiden. För inspiration, läs även En innovativ luftridå med många möjligheter, en artikel om Fricos PAserie.

Författare:

Björn Sandqvist, produktchef