Thermozone-teknologi - så mycket mer än kubikmeter per timme!

Jämför du en luftridå baserat på hur många kubikmeter per timme luftridån kan leverera? I sådana fall vågar vi påstå att du gör en stor miss!

Fricos luftridåer är framtagna och baserade på Thermozone-teknologin. Luftridån är mer effektiv genom att den skapar en skyddsverkan hela vägen ner till golvet. Detta resulterar i en optimal luftridå som bidrar med ett behagligt inomhusklimat, är energieffektiv och skapar en god ljudkomfort.

Fricos Thermozone-teknologi tar hänsyn till inte enbart luftvolymen, utan även förhållandet mellan volym och hastighet. Resultatet är en optimal luftridå som kan hantera belastning, är energieffektiv och skapar en god ljudkomfort.

Ett vanligt misstag

Många arkitekter, konsulter och byggnadskonstruktörer är vana vid att utvärdera luftridåer baserat på luftvolym, men tänker inte på lufthastigheten. Tar man inte hänsyn till förhållandet mellan volym och hastighet, kan det innebära att de som befinner sig i byggnaden upplever ett obehagligt inomhusklimat.

En viktig ekvation

Det är viktigt att en luftbarriär inte bara har rätt luftvolym, utan även når hela vägen till golvet, eftersom det är vid golvet som den största belastningen är, där kall luft försöker ta sig in i byggnaden. Den optimala luftbarriären har förutom rätt förhållande mellan luftvolym och lufthastighet ett utlopp som är utformat så att luften lämnar apparaten i rätt riktning och med mininmal turbulens. Med kunskap om dessa faktorer kan man skapa en luftridå som effektivt separerar inne- och uteklimat och skapar optimal skyddsverkan.

Viktiga komponenter

Thermozone-teknologi är ett begrepp som förklarar vad Frico tycker är viktigt vid designen av en luftridå. Thermozone-teknologin kan förklaras genom att jämföra med ett scenario där man skall vattna en rabatt tio meter bort och har en för kort vattenslang. Om änden på slangen är avklippt, når man kanske några meter med vattnet, men inte ända fram till rabatten, då hastigheten på vattnet som lämnar slangen är för låg (bild 1). Kopplar man vattenslangen till en högtryckstvätt lämnar vattnet högtryckstvätten med väldigt hög hastighet, men man når fortfarande inte längre än några meter, för det har skapats en sådan turbulens i vattenflödet ut ur högtryckstvätten (bild 2). Sätter man däremot på ett munstycke på vattenslangen, kan man justera vattnets volym och hastighet och på så sätt optimera vattnets kastlängd och istället för att nå några meter, når man med enkelhet bort till rabatten (bild 3). Luftflöden fungerar rent fysiskt ungefär som vattenflöden. Scenariot med att nå en rabatt tio meter bort trots en för kort vattenslang, kan alltså liknas vid Thermozone-teknologi. Det handlar då istället om en luftridå som sitter ovanför en öppning och man vill få luftspärren att nå hela vägen ner till golvet, där man har de största påkänningarna. Genom att ta hänsyn till luftspärrens kastlängd - hur långt man når, skapar Fricos luftridåer en luftbarriär som skyddar hela öppningen.


Energieffektiv och god ljudkomfort

Genom att optimera luftflödet säkerställer Frico att luftridån använder precis så mycket luft som behövs för att skapa en skyddande barriär, inte mer. En luftbarriär med mindre luftvolym är även mer energieffektiv eftersom det krävs mindre energi för att värma upp luften. Mindre luftvolym innebär även en lägre ljudnivå, då det är mängden luft som passerar genom apparaten som skapar ljudet. Dessutom har Frico valt att placera luftintaget ovanpå aggregatet istället för framifrån, vilket också påverkar ljudkomforten positivt. Tillsammans resulterar detta i en optimal luftbarriär som är både energieffektiv och skapar bra ljudkomfort.

Thermozone-teknologin och framtiden

Frico arbetar med att utveckla Thermozone-teknologin ytterligare. Som ett led i detta byggs ett nytt stort provningscentrum i Partille Ett av målen är att fördjupa kunskapen om hur utloppet/munstycket skall kalibreras i olika situationer. Beroende på typ av öppning - en drive through hos McDonalds eller en lagerport hos IKEA - så krävs olika luftvolymer och olika kraft i barriären. Munstycket måste då justeras beroende på den kraft och volym som behövs i öppningen.

Är du intresserad att läsa mer om Fricos nya provningscentrum? Håll utkik efter kommande artikel! Vill du veta mer om Fricos luftridåer? Klicka här!

Le porte a lama d'aria Frico sono sviluppate e basate sulla tecnologia Thermozone. La barriera d'aria è più efficiente perché crea una protezione fino al pavimento. In tal modo si ottiene una barriera d'aria ottimale ad alta efficienza energetica che favorisce un clima interno piacevole e crea un buon comfort acustico.

Författare:

Ola Wallander, Product Area Director