Värmestrålare -­ svaret på en klimatsmart lösning åt Paul Hall

Hur skapar man ett komfortabelt inneklimat i stora lagerlokaler? Företaget Paul Hall hade problem med ojämn innetemperatur och ville hitta en klimatsmart lösning. Frico hade svaret!

"Problemet var att när det var kallt ute, var det även kallt inne"
Paul Hall är en fullservicegrossist i Jönköping som erbjuder industri-­ och butiksemballage, hygien och torkpapper, städprodukter, servering och catering, kontorsmaterial och skyddsprodukter.

Med en stor lagerlokal och anslutande butiksdel hade Paul Hall problem med innetemperaturen och svårt att skapa ett behagligt klimat för medarbetarna. När det var kallt ute var det även kallt inne. Det gjorde arbetet mindre trivsamt för de anställda både på lagret och i butiken.

"Vi ville ha en lösning som passade medarbetarna, men även var klimatsmart"
Paul Hall kontaktade Bravida, totalleverantör av installation och service för fastigheter, som har ett avtal med Frico. Bravida och Frico tog tillsammans fram en lösning för Paul Hall. Det var viktigt att hitta en så bra lösning som möjligt baserat på byggnaden som uppfördes på 60-talet.

"I vår lagerlokal är det väldigt högt i tak, sex eller sju meter. Problemet var att det var svårt att få ner värmen, eftersom den lade sig i taket. Tidigare hade vi helt uppvärmt med el och använde oss av värmefläktar som tog in kalluft och värmde upp den. Men det var ingen bra lösning, varken för medarbetarna eller om man tänker på miljön", säger Robert Stenvall, VD på Paul Hall.

"Med Fricos värmestrålare upplevs temperaturen som varmare"
För att möta Paul Halls krav valde Frico produkten Aquaztrip, en värmestrålare med vattenburen värme som är möjlig att installera på höga höjder med trycksatt varmvatten. Hela fastigheten konverterades till ett vattenburet system och värmestrålarna monterades på flera ställen i taket.

"Det unika med Fricos lösning är värmestrålarna som gör att man upplever värmen som varmare än vad den egentligen är, eftersom den inte skapar några luftrörelser när den strålas ner på marken. Ett av kraven var att det skulle bli mer energieffektivt och med den nya lösningen blev det ju mycket bättre", säger Robert Stenvall.

"Smarta funktioner sänker våra energikostnader"
Eftersom investeringen är så pass ny, är det svårt för Paul Hall att säga något om vinst eller förlust i det långa loppet. Men Robert berättar att han redan nu märker en skillnad på värmekostnaden.

"Fördelen med Fricos värmestrålare är att det finns särskilda inställningar för just energibesparing, till exempel att man kan ställa in olika temperatur för olika zoner eller att man låter systemet går ner både på helger och över nätter. Vi har till exempel i princip aldrig helgarbete här, så det är en jättebra funktion som vi utnyttjar."

"Fricos värmestrålare Aquaztrip är en jättebra produkt"
Johan Lindh, projektledare och konsult på Bravida, var den som ritade upp och drev igenom projektet och såg till att Fricos produkter kom på plats med hjälp av montörer.

"Jag tog tillsammans med Frico fram förslag på värmelösningar och presenterade dem för Paul Hall. Jag tycker personligen att den här formen av uppvärmning, med Aquaztrips, är mer ekonomisk, eftersom det fungerar som en form av omvänd golvvärme, då ytan värms upp och inte luften."

Johan anser att Fricos produkter är framtagna för att vara enkla att installera och tycker också att produkterna når upp till förväntningarna. "Vissa produkter kan man installera väldigt enkelt genom att bara sticka en kontakt i väggen. Där ligger Frico väldigt långt fram. Fördelen med just Aquaztrip är att den är i princip är helt underhållsfri för kunden", säger Johan.
För Johan har Frico varit ett bra stöd även under projekteringsstadiet och han anser att Frico har många kunniga personer på företaget. "Under projektets gång har jag varit i kontakt med och fått support av säkert fyra eller fem personer. Även under projektfasen har de hjälpt till och kommit med innovativa idéer och lösningar", säger Johan.

Med värmestrålaren Aquaztrip kunde Frico möta Paul Halls krav på en värmelösning som passade den stora lagerlokalen och butiksdelen. Idag har lokalen en innetemperatur som är anpassad efter medarbetarna, men också är klimatsmart!