Energieffektiva affärer i Thailand

En stor detaljhandelskedja med över 2000 affärer bara i Thailand har startat ett energibesparingsprogram för hela organisationen. En del av konceptet är luftridåer från Frico som skyddar de luftkonditionerade lokalerna och kylrummen.

Varför

Fricoprojektet startades tillsammans med Dixell Asia, Fricos agent i Thailand, och en stor thailändsk entreprenör som arbetar med detaljhandelskedjan som är en av världens största. Detaljhandelskedjan hade redan initierat ett energibesparingsprogram och var intresserad av energieffektiva lösningar.

-Det var en perfekt tidpunkt för oss att börja diskutera Frico luftridåer som en del av konceptet, säger Jonas Elmnäs, ansvarig exportchef för Frico. Det behövdes dock övertygande bevis att luftridåer verkligen kunde stoppa värmen från att komma in i luftkonditionerade och kylda lokaler som butiker och kylrum.

Hur

-Det tog nästan ett år från den dag vi inledde projektet tills vi gick första ordern, berättar Jonas Elmnäs. Det är en sak att köra tester i laboratoriemiljö och en annan i verkligheten, med en massa parametrar som är svåra att kontrollera. Därför tog ett tag att hitta det optimala sättet att utföra testen och också att hitta hur man presenterar resultaten på bästa sätt, men sedan var det lätt att flytta testutrustningen mellan olika platser och affärer för att göra tester. Vi lärde oss mycket på vägen och viktigast av allt var att vi verkligen kunde se skillnaden som Frico luftridåer gjorde i både kylrumsöppningar och entréer till luftkonditionerade lokaler. Fokus var på att begränsa värmen från att tränga in, vilket är det som orsakar problem i klimatkontrollerade lokaler i varma länder som Thailand. Värmeökningen ökar belastningen på HVAC-utrustning och skapar extra arbete när det gäller service, underhåll och rengöring. Jonas Elmnäs förklarar att i Thailand ska värmen hindras från att komma in och mängden luft som behöver kylas ska begränsas. Det är ju motsatsen från kalla länder där du vill behålla värmen och minska förlusten av uppvärmd luft.

Resultat

Värmeökningen reducerades kraftigt med Frico luftridåer. Mätningar gjordes med och utan luftridå. Viss värme kommer fortfarande att komma in, en luftridå ger aldrig ett 100% skydd, men den minskar luften som behöver kylas. Resultatet i energibesparingar uppfyllde och överträffade till och med förväntningarna i många fall.

Frysrum, affär, Thailand
30 m2
Temperatur, frysrum: -20 °C
Temperatur, ute: 28 °C

Värmeökning där dörren öppnas utan luftridå (röd) och med Frico luftridå (blå).

Jämfört med plastremsor kunde Frico visa på en energibesparing. 

-Du får en stor energibesparing i kWh, men ännu mer intressant blir det när du lägger till alla andra fördelar som mindre isbildning, mindre underhåll och service, då sparar du pengar riktigt snabbt, säger Jonas Elmnäs. Den jämnare temperaturkurvan som luftridåerna ger i ett kylrum kommer att förlänga hållbarhet på mat och mediciner eller vad som nu förvaras i kylrummet och det bidrar också till besparingen som görs.

Frysrum, affär, Thailand
40 m2
Temperatur, frysrum: -20 °C
Temperatur, ute: 28 °C

Effektförbrukning i en dörröppning med plastremsor (röd) och med luftridå (blå).

 

Varför Frico

Frico testade även mot konkurrentens luftridåer för att se skillnad mellan olika luftridåer.

 -Det spelar roll vilken luftridå man väljer”, säger Jonas Elmnäs. Vi har mer än 45 års erfarenhet av utveckling av luftridåer och vår kunskap gör att vi är i framkant.

Affär, Thailand
Öppet 6-24 (18h)

90% mindre energiförbrukning med Frico PAEC jämfört med konkurrent.

 

För luftkonditionerade lokaler och kylrum erbjuder Frico nu en ännu bättre lösning nämligen PAEC-serien med EC-motor, som för det möjligt att optimera luftflödet steglöst och få maximal energibesparing och skydd i varje unik installation.

-Det innebär också mycket energibesparing när det gäller luftridåns förbrukning eftersom luftridåns hastighet varieras beroende på behov. Vi kombinerar EC-motor med Fricos unika design med tvärströmsfläkt, optimerat insug samt ett fläkthus och utblåsgaller som minimerar turbulens och ger en homogen luftstråle i längdriktningen. Det betyder att Frico tar kontroll över luften för att skapa en kraftfull och laminär luftstråle för högsta skyddsnivå. Om du inte tar kontroll över luften redan vid inloppet får du inte en bra luftridå, då är det bara en låda med en fläkt, säger Jonas Elmnäs. Vi designar alla produkter enligt Thermozoneteknologin vilket betyder optimerat luftflöde, design och ljud och det är det som gör den stora skillnaden.