Frico initiativtagare till ny luftridågrupp hos Eurovent

Eurovent Association är en sammanslutning av ventilations- och kyltillverkare tillverkare i Europa inom HVAC och är företrädare för de nationella organisationerna i branschen.

Eurovent bevakar europeisk lagstiftning och standardisering, och tillfrågas ofta av EU:s myndigheter i ventilationsfrågor. Eurovent Association representerar över tusen företag med 150 000 anställda i tretton länder.

Eurovent arbetar bland annat med program för luftbehandlingsaggregat för att ge en gemensam plattform för utvärdering av produkter. Detta garanterar att konsulter, beställare och användare kan lita på att produkterna kommer att verka i linje med de angivna uppgifterna om prestanda.

Nu har en helt ny grupp startats upp med fokus luftridåer. Ett första möte har hållits med 10 medverkande företag i luftridåbranschen från 6 länder i Europa. Syftet är att ta fram nya riktlinjer och rekommendationer om hur luftridåer skall väljas, installeras och användas. En metod för att på ett gemensamt sätt mäta prestanda kommer att göra det möjligt för kunden att jämföra produkter med varandra på lika villkor. På så vis kommer det att bli enklare att välja produkter med högsta energieffektivitet och som ger bäst inneklimat i entrén.

Frico är initiativtagare till gruppen och startade upp arbetet 2014. ”Europa saknar en allmänt accepterad modelleringsmetodik kring byggnaders infiltration och vi hoppas att genom att samarbeta inom branschen kunna både hjälpa kunden att välja rätt och samtidigt informera på fler plattformar om möjligheterna med att spara energi med luftridåer”, säger Ola Wallander produktchef på Frico.