Luftridåer - det smarta sättet att vara cool!

Luftkonditionering är mer energikrävande än uppvärmning och efterfrågan på kyla och speciellt på luftkonditionering stiger exponentiellt.

Kyla har blivit en del av livet, människor förväntar sig luftkonditionering för att göra bostäder, kontor och bilar komfortabla och en del städer överhuvudtaget beboeliga. De flesta livsmedel är kylda eller frysta. Läkemedel, inklusive vacciner, behöver kylning och många industrier är beroende av kylning. Om vi skulle sluta kyla datacenter skulle Internet kollapsa inom några minuter. 

Artificiell kyla är ett ganska nytt fenomen. Det första luftkonditioneringsaggregatet för hemmabruk kom 1914 och de första kylskåpen 1930. På 1950-talet slog luftkonditionering igenom stort i USA. Luftkonditionering uppfanns i första hand för att maskiner skulle kunna fungera effektivt, inte för människors komfort, men ganska snart upptäcktes att det även ökade människors effektivitet.

Luftkonditionering räddar till om med liv. Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och orsaka ökningar i antalet dödsfall i t.ex. hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

Energislukare
Luftkonditionering är mer energikrävande än uppvärmning och efterfrågan på kyla och speciellt på luftkonditionering stiger exponentiellt, drivet av en varmare planet och en snabbt växande medelklass i allt fler länder. Luftkonditionering står redan för cirka 40 % av strömförbrukningen i Bombay, Indien. Mer än hälften av Saudiarabiens strömförbrukning under sommaren går till luftkonditionering. Även i Storbritannien, står luftkonditionering och kylning för nästan 20 % av den totala elanvändningen. USA (folkmängd 318 miljoner) använder mer energi för att kyla än Afrika använder totalt i energi (folkmängd 1,1 miljard).

Enligt EU kommer energin som används för att kyla byggnader i Europa sannolikt att öka med 72 % under de kommande 15 åren, medan den energi som används för uppvärmning minskar med 30 %. Även i Sverige går alltmer energi åt för luftkonditionering, hittills mest i affärer, kontor och i bilar, men ökningen märks även i privatbostäder. 

Kallt på rätt sätt
Utmaningen med en ökande energiförbrukning som går till kyla ligger i att försöka minska behovet av kylning genom att t.ex. utforma byggnader bättre. Det är att öka effektiviteten i kylprocessen och att se till att energin som används är så ren som möjligt. Genomtänkt design och ny teknik kan minimera eller till och med eliminera behovet av luftkonditionering. T.ex. genom att undvika mörka yttre ytor, med hjälp av träd eller på annat sätt skapa skugga, att isolera byggnader och använda moderna fönster som släpper in ljus, men reflekterar värme. Detta kan vara dyrt att installera, men kan minska behovet av kallare luft och därmed kostnaden för att tillhandahålla den.

Ett enkelt sätt att minska energiförbrukningen vid luftkonditionering är att minimera förlusterna av kyld luft genom dörrar och portar genom att använda luftridåer.

Luftridåer – en osynlig dörr
I en byggnad där dörren öppnas och stängs för att människor eller maskiner ska passera, eller där till och med dörren står öppen, används mycket energi för onödig kylning när den kalla luften försvinner ut. Med luftridåer skapas en effektiv och osynlig dörr som håller den kylda luften inne och hindrar varm/fuktig luft från att komma in. Luftridåer är mycket effektiva när de används i luftkonditionerade byggnader eller kylrum. Thermozone-teknologin har en exakt anpassad lufthastighet som ger en jämn luftridå över hela öppningen. Fricos luftridåer ger därför den mest effektiva separeringen med minsta möjliga energiåtgång, oavsett om det är kylan eller värmen man vill bevara inomhus. 

Utan luftridå strömmar den dyra luftkonditionerade luften ut.

Med luftridå fås en skarp separation mellan inne- och uteluften.

Läs mer om våra olika luftridåer här