Luftridåer i större portar – en stor energibesparing

Ju större port och ju oftare den öppnas desto mer energiförlust kommer att ske genom porten. Därför är industriportar och andra stora öppningar särskilt utsatta, särskilt under årstider när ute- och innetemperatur skiljer sig mycket åt.

Stor energiförlust innebär också stora möjligheter till energibesparing. I en portöppning som är 3x3 meter och som i genomsnitt är öppen 1 timme per dag kan en årlig energiförlust bli 64 800 kWh genom den öppna porten. Genom att installera luftridåer vertikalt på varje sida av öppningen går det att få en besparing på 65 %, det vill säga förlusten blir istället 22,680 kWh/år. I exemplet har vi utgått ifrån en inomhustemperatur på +20°C och där utomhustemperaturen i snitt är + 6,6 °C över året. 

I stora industriportar är det också viktigt att det finns fri passage för lastbilar, truckar och personal. Med luftridåer installerade finns inget som hindrar i öppningen – leveranser ut och in sker problemfritt.

Klicka här för att läsa mer om våra luftridåer för stora portar och industrimiljöer.