Mycket att spara med luftridåer i kylrum

Många saker i vårt moderna samhälle är beroende av att kunna förvaras kallt. Mat och mediciner är några exempel. Isolerade väggar krävs för att hålla kylan på plats och för att kunna transportera varor in och ut behöver dörrar öppnas och stängas.

Varje gång dörren öppnas försvinner kyla ut ur rummet och in kommer varm fuktig luft utifrån. Detta skapar både energiförluster, kondens och isbildning på golv och utrustning. Med en luftridå placerad i öppningen går det att hindra infiltrationen av varmluft utifrån.  Fördelarna med en luftridå är många.

Bättre sikt och säkerhet
Med en luftridå i öppningen finns det inget som hindrar fri sikt in i kylrummet. Imma som kan bildas vid temperaturskillnader minskas också. Tack vare att infiltrationen av varmluft minskas så skapas det mindre is inne kylrummet, vilket leder till att det är enklare att se ytor och kunna läsa på varornas förpackningar eller hyllkanter. Mindre is leder också till ökad säkerhet, då risken för halka minskar avsevärt.

Enklare passage
Genom att välja att sätta en luftridå i öppningen istället för exempelvis pvc-remsor blir det enklare för fordon och varor att passera in och ut ur kylrummet. Det betyder sparad tid och enklare logistik. En luftridå utsätts heller inte för slitage vid passage igenom luftströmmen. Oavsett hur mycket varor och fordon som passerar dagligen bibehålls luftströmmen.

Ökad livslängd
En luftridå ser inte bara till att kylrummet håller kylan bättre, vilket förstås ger ökad livslängd på varorna där inne. Utan tack vare att mindre isbildning uppstår så hålls kylutrustning, belysning och annat också i bättre skick med en ökad livslängd som resultat. Eftersom kylutrustning kostar kan en luftridå ge sparade pengar på lång sikt.

Minskat behov av avfrostning
I en vanlig frys utan funktion för självavfrostning bildas det tjocka lager av frost på frost efter att dörren öppnats under användning. Detta beror på den rumstempererade luft som smiter in i frysen varje gång dörren öppnas, i luften finns det fukt som sedan fryser gång på gång. I ett stort frysrum sker samma sak. Men detta kan hindras genom att se till att minimalt med varmluft kommer in i frysrummet när det öppnas och stängs. Det kan spara mycket energi då det många gånger är mycket krävande att avfrosta stora frysutrymmen med många varor eftersom dessa måste omplaceras under tiden.

Välj rätt luftridå
Fricos luftridåer tillverkas med Thermozone-teknologi vilket ger den bästa möjliga separeringen med så lågt luftflöde som möjligt (läs mer om Thermozone här). Vi är också noga med att utsidan på våra aggregat matchar insidan. Detta betyder lättplacerade och väl designade luftridåer som är enkla att underhålla och rengöra. Tack vare vårt låga luftflöde och att luftintaget är placerat på ovansidan är också våra ridåer några av de tystaste på marknaden vilket skapar bättre arbetsmiljö.

Nu ännu bättre
Fricos nya serie PAEC kombinerar EC-motor med Fricos unika fläktgeometri. Detta ger en luftridå med marknadens lägsta driftskostnad. PAEC3200 är ett mycket energieffektivt val och kan ge uppemot 85 % lägre energiförbrukning gentemot en oskyddad och öppen port.  Den steglösa regleringen av luftflödet ger möjlighet till en exakt injustering vilket gör PAEC3200 till ett perfekt val i kyl- och frysrumsapplikationer.