En innovativ luftridå med många möjligheter

Är du trött på luftridåer som är svåra att installera, krångliga att anpassa efter inom- och utomhustemperatur och som dessutom ser ganska trista ut?

Med enkel installation, snygg design och ett intelligent styrsystem är Fricos PA-serie den optimala lösningen.

En serie - flera möjligheter

Beteckningen PA står för Premium Air Curtains. PA-serien är utvecklad att skapa en optimal luftbarriär, utan att kompromissa vad gäller komfort, design eller energieffektivitet. De olika storlekarna täcker öppningar som är från två till drygt fyra meter höga. Med någon av de tre paketlösningar för reglering; Basic, Competent och Advanced kan PA anpassas till situationen i entrén och kundens behov. Trots olika förutsättningar i dörröppningen är det enkelt att med hjälp av olika tillbehör montera PA; på väggen, hängande från taket eller stående.

Diskret design passar in

PA-seriens enkla och diskreta former gör luftridån lämplig i alla typer av entréer, oberoende av utseende. För att hela installationen också skall bli snygg erbjuder Frico designpaket som döljer fästen, kablar och röranslutningar. Kunder som har krav på speciell färgsättning kan enkelt ta av den vita fronten och lackera den i önskad kulör.

Innovativ teknologi

PA-serien är baserad på Fricos Thermozoneteknologi som innebär att en optimal luftbarriär skapas av rätt förhållande mellan luftvolym och lufthastighet och ett utlopp som är utformat så att luften lämnar apparaten i rätt riktning och med minimal turbulens. Med hjälp av denna teknik skyddar PA-serien öppningen och separerar effektivt klimatet inne och ute, vilket resulterar i sparad energi och god komfort.

Intelligent styrsystem

Det inbyggda intelligenta kontrollsystemet SIRe gör att luftridån anpassar sig till förhållandena i en entré, genom ett antal funktioner:

Energibesparing

●     SIRe reglerar luftridån så att fördelarna med Fricos Thermozoneteknologi kan nyttjas fullt ut.

●     För att spara så mycket energi som möjligt finns ett “ecoläge” - där upp till 35% energibesparingar går att uppnå. Luftridån använder då så lite energi som möjligt, utan att minska för mycket på komforten.

●     Den inbyggda kalenderfunktionen gör det enkelt att använda rätt energinivå vid rätt tillfälle

Intelligens för ökad komfort

●     PA kan “lära sig” det normala händelseförloppet i en entré och anpassa driften beroende på hur ofta dörren stängs, öppnas eller om den kontinuerligt lämnas öppen. Luftridån är alltid redo att arbeta med full effekt så fort dörren öppnas.

●     SIRe mäter förändringar i temperaturen ute och justerar därefter. PA anpassar sig efter klimatet på egen hand.

●     Driften anpassas även så att växling mellan hög och låg fläkthastighet inte sker i onödan.

Kontroll via övergripande styrsystem BMS

●     PA går att styra via kommunikationen med BMS-system, antingen med spänningssignal 0-10 V eller genom att styra samtliga funktioner och ta emot alla indikeringar via en Gateway.

Enklare installation och underhåll

Tack vare PA-seriens inbyggda intelligenta SIRe-reglering är luftridåerna enkla att installera. Självtestfunktionerna kontrollerar att allt fungerar som det ska.

I PA med vattenbatteri finns ett filter som hindrar smuts att försämra luftridåns effektivitet.

Som tillbehör finns också ett utvändigt filter som sätts fast med magnetlister och lätt går att ta av och rengöra. Eftersom apparaten då inte behöver öppnas kan rengöring av filtret ingå i lokalens städrutin. Med en filtervakt monterad får man också en påminnelse om när det är dags att göra rent filtret.

Varför välja PA?

För det första är PA baserad på FricosThermozoneteknologi, vilket innebär att din luftridå skapar optimal skyddsverkan, utan att kompromissa vad gäller komfort, design eller energieffektivitet.

För det andra är PA designad för att kunna anpassas till alla typer av entréer - ska PA synas, ska den göra det snyggt.

För det tredje är PA enkel att installera och bra på att “sköta sig själv” - när du valt paketlösning och installerat din luftridå behöver du inte längre tänka på hur den skall hanteras för att du skall behålla ett bra inomhusklimat när dörren är öppen - det gör PA själv åt dig.

Kort sammanfattat är PA ett komplett innovativt luftridåsystem med många möjligheter.

Vill du att det ska vara enkelt att välja luftridå? Med hjälp av Fricos produktvalsprogram kan du välja den produktlösning som passar bäst för din entré. Vill du veta ännu mer om Fricos Thermozoneteknologi? Läs här!

Författare

Mats Careborg, Technical Manager