Designade av Frico för tuffa utmaningar

Vid produktutveckling för tuffa miljöer är en kombination av kunskap och kreativitet essentiellt. Bäst att börja med är oftast den viktigaste begränsningen (vanligtvis säkerhet) och sedan vidare till andra begränsningar som det kan behövas ta hänsyn till.

Även miljöförhållanden där produkten ska användas måste bestämmas i förväg, då detta påverkar produktspecifikationen.

Tuff miljö #1 Korrosiva och fuktiga miljöer
Vatten och luftfuktighet får metaller att rosta, bryter ner kemikalier och eroderar material. Vid blandning med salter och andra kemikalier kan den frätande förmågan öka ytterligare. För detta krävs material som klarar de hårda påfrestningarna. Ett vanligt material är rostfritt stål som finns i olika varianter, ofta bör syrafast rostfritt stål väljas som är motståndskraftigt mot klorider. Ett bättre namn på rostfritt skulle egentligen vara ”rosttrögt” för så småningom kommer även rostfritt korrodera. Utseendet på produkten kommer att påverkas av ytrost, men det viktiga är att inte hållfastheten eller säkerheten sviktar under produktens livslängd. Känsliga delar av produkten skyddas i delar med hög kapslingklass, t.ex. under lock.


Efter mycket användning i en tvätthall ser Elektra C, med IP65, fortfarande ut som ny under locket.

Tuff miljö #2 Fartyg och offshore
Skakningar ombord på fartyg och på offshoreplattformar kan skapa problem i apparater och utrusning. Produkter i dessa miljöer måste vara mycket robusta och klara vibrationer. Detta kan lösas med förstärkta eller flexibla infästningar. I dessa miljöer är ofta även materialvalet viktigt samt en hög kapslingklass.

Tuff miljö #3 Höga temperaturer
Höga temperaturer ställer krav på val av material och komponenter rakt igenom hela produkten. Alla komponenter måste klara höga temperaturer, t ex motorns lindningar, kopplingsplint och strömbrytare. Ofta är dessa produkter aktuella i miljöer där det även behövs en hög kapslingklass.

Tuff miljö #4 Dammiga och/eller brandfarliga miljöer
I brandfarliga utrymmen och dammiga miljöer, t.ex. snickerier, lantgårdar och industrier, krävs produkter med mycket hög kapslingklass (minst IP5X), så att damm inte tränger in och förstör funktionen eller äventyrar säkerheten. Det behöver tänkas till vid konstruktionen, så att viktiga delar som inte är inkapslade inte sätter igen och så att damm inte kan samlas i t.ex. hörn och antändas. För att undvika brand bör elvärmda produkter ha låg elementtemperatur. Val av material är ofta också mycket viktigt i dessa miljöer. 

Tuff miljö #5 Miljöer med explosionsrisk
För att utveckla produkter som ska användas i miljöer där det kan föreligga explosionsrisk är kraven mycket höga, produkterna måste uppfylla ATEX-direktiven och detta ska också granskas av ett oberoende ackrediterat certifieringsinstitut. 

Läs mer om våra robusta produkter för tuffa miljöer:
Värmefläkt Elektra C/F/V/H
Fläktluftvärmare SWX C/D/H/EX
Industritakfläkt ICFX
Takmonterad fläktluftvärmare SWTC
Konvektor TWT

 

IP-klass
Anger det mekaniska skyddet mot beröring, fasta föremål och skydd mot vatten och fukt. Anges med IP följt av två siffror där den första avser beröringsskyddet och skyddet mot fasta föremål och den andra skyddet mot inträngande vatten eller fukt. Högre siffror innebär tätare konstruktion.