Behöver du luftridåer för stora industriportar – luftridåer som ger i det närmaste 100-procentigt skydd mot kalluftströmmar?

Om du letar efter luftridåer för portar omkring 6 meter höga och 12 meter breda – läs det här! Vår nya UF600 skapar en mycket effektiv luftridå för stora industriportar.

Ridån är inte bara marknadens största – den är även mycket energieffektiv och har sitt utlopp i golvnivå. Vi har träffat Gerlinde Fuss, Key Account Manager på Frico i Tyskland. Gerlinde har arbetat i branschen sedan 1986 och ställde upp för en intervju om den här nya produkten.

Gerlinde, vad är det som gör UF600 unik?

Unikt för den här typen av luftridå är den mycket höga lufthastigheten, upp till 40 m/s, genom linjära munstycken monterade i en smal spalt nära golvet, antingen innanför eller utanför portöppningen. Detta hindrar mycket effektivt kall luft från att strömma in i byggnaden. Den mycket stora luftbarriär UF600 skapar är en annan unik egenskap – den är marknadens största.

Vilka är beståndsdelarna i UF600?

UF600 består av en eller två pelare med luftintag, ljuddämpare och axialfläktar, samt av en golvkanal med utloppsspalt i golvnivå. Bredden hos denna spalt beräknas individuellt för varje port, med hjälp av vår egen programvara Computer Fluid Dynamics, CFD. CFD-analysen ligger också till grund för optimering av motorerna. Pelarna kan placeras på valfri sida av porten. När två pelare används, placeras de på varsin sida. Vid inomhusinstallation ska luftintaget vara placerat ovanför portöppningen och i vissa fall behövs då en pelarförlängning. Vidare är utloppsmunstycket i UF600 vinklat cirka 15 grader utåt, för att kompensera för inåtriktade luftströmmar orsakade av undertryck i byggnaden. Genom en speciell axialfläktskombination skapas hög lufthastighet och högt dynamiskt tryck. När denna snabba luftström träffar det strömningsmotstånd utloppskanalen och utloppsspalten utgör, omvandlas det dynamiska trycket till statiskt tryck, som kan uppgå till 2000 Pa – det skapar en mycket effektiv luftridå.

Finns UF600 i olika versioner?

UF600 finns i sex olika storlekar, avsedda för portar med höjd x bredd från 3 x 4 m till 6 x 12 m. Munstyckenas bredd och installationsvinkel varierar beroende på om luftridån installeras innanför eller utanför porten.

Vilka är fördelarna med UF600?

Den största fördelen med UF600 är att mycket stora energibesparingar kan uppnås. Vidare blir arbetsmiljön i byggnaden hälsosam och mycket behaglig – även om porten är stor och måste stå öppen hela arbetsskiftet. Att inte använda UF600 innebär att stora mängder uppvärmd inomhusluft går förlorad och att det krävs ett kraftfullare uppvärmningssystem för att säkerställa komfortabel inomhusmiljö. I slutänden betyder det högre värmeräkningar och högre sjukfrånvaro.

Tror du det finns en stor marknad för UF600?

Ja, det tror jag att det gör. Industrin är en stor marknad och kunderna frågar ofta efter luftridåer med de egenskaper UF600 har. Vår största utmaning just nu är att utbilda våra säljare på UF600 – dess tekniska data, hur den används för att skydda mot kalla luftströmmar, hur man kan minska värmeförlusterna, hur luftridån kan installeras och mycket annat. En annan utmaning är att uppmärksamma kunderna på att de tjänar på att låta oss vara med redan tidigt vid projektering av nya byggnader.

Finns några liknande produkter och lösningar på marknaden?

Nej, vi är ganska ensamma om den här produkten. En kund som behöver en luftridå för mycket stora portar har egentligen inga realistiska alternativ till UF600. En vanlig luftridå klarar inte portar i den här storleksklassen. Vi har den erfarenhet som krävs för att förstå kundens problem och vad som behövs för att lösa det. När vi säljer en UF600-lösning får kunden standardmotormoduler, men alla andra systemkomponenter – fläktar, kanaler, munstycken etc. – är kundanpassade. Det innebär att varje luftridå vi levererar är exakt prestandaanpassad till den port den ska sitta i. Det är därför jag säger “UF600-lösning” – det vi säljer är en totallösning, en komplett installation med energieffektiviteten inkluderad.

Slutligen – vad händer hos er i Tyskland just nu?

Just nu pågår utvecklingsarbete på flera olika komponenter, till exempel ljuddämpare. Ljuddämparna är viktiga, inte minst för att de dels ger lägre tryckfall, dels för att de ger en rejäl minskning av det buller fläktarna och de kraftiga luftströmmarna orsakar. Vi vidareutvecklar och optimerar dessutom fläktblad, fläkthjul och hela axialfläktaggregatet, för att få ännu bättre funktion trots ytterligare minskat energibehov. Därför energioptimerar vi hela luftridålösningen, så att vi kan erbjuda våra kunder lösningar vars funktionalitet och kvalitet ingen behöver tvivla på.

Om du vill veta mer om UF600 och hur Fricos luftridåer kan sänka dina energikostnader, klicka på länken!

En intervju med

Gerlinde Fuss, Key Account Manager, Frico, Tyskland