Står många tuffa ronder

Ibland behövs en riktig hårding. Någon som går in och tar matchen, som vågar ta en rejäl smäll. Även när det gäller uppvärmning behövs ibland en tuffing. Frico erbjuder ett brett sortiment av värmefläktar för tuffa miljöer. Välj din kämpe!

Tuff miljö #1 Korrosiva och fuktiga miljöer
Problem: Vatten och luftfuktighet får metaller att rosta, bryter ner kemikalier och eroderar material. Vid blandning med salter och andra kemikalier kan den frätande förmågan öka ytterligare. Detta äventyrar både funktion och säkerhet.

Lösning: Produkter i material som klarar de hårda påfrestningarna. Känsliga delar av produkten skyddas i delar med hög kapslingklass, t.ex. under lock.

Välj:

Elektra C – Elvärme, hölje i syrafast stålplåt, IP65

SWX CS – Vattenburen värme, hölje i syrafast stålplåt, rostfritt vattenbatteri, IP65

SWX CE – Vattenburen värme, hölje i syrafast stålplåt, epoxybehandlat vattenbatteri, IP65

Tuff miljö #2 Fartyg och offshore
Problem: Skakningar ombord på fartyg och på offshoreplattformar skadar apparater och utrusning.

Lösning: Mycket robusta och vibrationståliga produkter. Detta kan lösas med förstärkta eller flexibla infästningar. I dessa miljöer är även materialvalet ofta viktigt samt en hög kapslingklass.

Välj:

Elektra V - Elvärme, hölje i rostfri stålplåt, godkänd av Det Norske Veritas, IP44

Tuff miljö #3 Höga temperaturer 
Problem: Höga temperaturer skadar produkten.

Lösning: Produktens samtliga komponenter måste klara höga temperaturer, t ex motorns lindningar, kopplingsplint och strömbrytare. Dessa produkter används ofta i miljöer där det även behövs en hög kapslingklass.

Välj:

Elektra H - Elvärme, hölje i rostfri stålplåt, upp till +70 °C, IP44

SWX H – Vattenburen värme, hölje i rostfri stålplåt, upp till +70 °C, IP44

Tuff miljö #4 Dammiga och/eller brandfarliga miljöer 
Problem: Damm som tränger in orsakar problem både vad gäller funktion och säkerhet.

Lösning: Produkter med mycket hög kapslingklass (minst IP5X), så att damm inte tränger in. En specialkonstruktion krävs, så att viktiga delar som inte är inkapslade inte sätter igen och så att risken för att dammansamling i t.ex. hörn (och därmed riskerar att antändas) elimineras. För att undvika brand bör elvärmda produkter ha låg elementtemperatur. Val av material är ofta också mycket viktigt i dessa miljöer. 

Välj:

Elektra F - Elvärme, hölje i rostfri stålplåt, låg elementtemperatur, IP65

SWX D – Vattenburen värme, hölje i syrafast stålplåt, lamellavstånd som minimerar risk för igensättning, IP65

Tuff miljö #5 Miljöer med explosionsrisk 
Problem: Miljöer med explosionsrisk ställer mycket högra krav, för att säkerställa säkerhet.

Lösning: Produkter som uppfyller ATEX-direktiven. Produkten ska ockå granskas av ett oberoende ackrediterat certifieringsinstitut. 

Välj:

SWX EX - Vattenburen värme, hölje i rostfri stålplåt, uppfyller kraven i ATEX-direktivet 94/9/EC i EC/EFTA, IP44

Psst
Komplettera gärna värmefläkten med Industritakfläkt ICFX för krävande miljöer. Takfläktar pressar ner övervärmd luft från taket till vistelsezonen. Energiförlusterna blir därmed lägre och värmen utnyttjas optimalt. Både tufft och energismart!