Effektberäkning

Värmeförlusterna för en byggnad består av två delar: transmissionsförluster genom väggar, tak, fönster, dörrar och golv samt ventilationsförluster.

Transmissionsförluster

Transmissionsförlusternas storlek beror på byggnadsdelarnas 
ytstorlek och värmeisolering. Förlusterna är proportionella mot temperaturskillnaden mellan rumsluft och uteluft

Ventilationsförluster (infiltration)
Ventilationen i en byggnad är antingen mekanisk eller av självdragstyp. Mekanisk ventilation består oftast av till- och frånluftsaggregat som möjliggör värmeåtervinning. Självdragsventilation och ofrivillig ventilation uppstår av termiska drivkrafter då varm luft stiger uppåt och läcker ut genom öppningar och otätheter.

Klicka på respektive rubrik för förklaring.
Parameters

Floor surface m2 Ceiling, K-value W/m2C
Ceiling surface m2 Floor, K-value W/m2C
Building height m Dimensioned indoor temperature XX
Window surface m2 Dimensioned outdoor temperature C
Mounting height window m Annual averge temperature C
Surface entrance door m2 Internal heat W/m2C
Surface external wall m2 Ventilation/air infiltration Changes/h
Window, K-value W/m2C Temperature gradient C/m
Doors, K-value W/m2C External walls, K-value W/m2C
Night temperature C Air changes, night Changes/h
Time in operation with daytemp. hr/24 Time in operation with nighttemp. hr/24
Days per week in operation Days/week Energy price per kWh
Floor surface m2
Ceiling surface m2
Building height m
Window surface m2
Mounting height window m
Surface entrance door m2
Surface external wall m2
Window, K-value W/m2C
Doors, K-value W/m2C
External walls, K-value W/m2C
Ceiling, K-value W/m2C
Floor, K-value W/m2C
Dimensioned indoor temperature XX
Dimensioned outdoor temperature C
Annual averge temperature C
Internal heat W/m2C
Ventilation/air infiltration Changes/h
Temperature gradient C/m
 
Night temperature C
Air changes, night Changes/h
Time in operation with daytemp. hr/24
Time in operation with nighttemp. hr/24
Days per week in operation Days/week
Energy price per KWh

Beräkningen utgår från de värden och uppgifter rörande objektet som lämnats av kunden.

Om nödvändig information saknas kan beräkningen kompletterats med fiktiva schablonvärden.

Frico AB ansvarar inte för fel i beräkningen hänförligt till uppgifter från kunden, avsaknad av uppgifter, eller användningen av fiktiva schablonvärden.


U-värde fönster

Material U-värde [W/m2oC]
Nykonstruktion  
1+1 fönster (ett glas ytterst och ett glas isolerruta) 2,5
2 fönster (tvåglas isolerruta) 2,7
2+1 fönster (ett glas ytterst och två glas isolerruta innerst) 1,0
3 fönster (treglas isolerruta) 1,2
Energiklass A 0,9
Energiklass B 1,0
Energiklass C 1,1
Energiklass D 1,2
Energiklass E 1,3
Energiklass F 1,4
Energiklass G 1,5
   
Äldre fastighet  
1-glas fönster 5,0
2-glas fönster 3,0
3-glas fönster 2,0
3-glas fönster isolerruta 1,8
   
Källa: EnergimyndighetenEnergifönster  
 

 U-värde port   

Material U-värde [W/m2oC]
Skjutport med hela paneler 0,8
Skjutport med fönster och gångdörr 1,3
Vikport med fönster 2,2
Vikport med bara fönster 3,4
Enkel ytterdörr utan glas 1,0
Enkel ytterdörr med glas 3,4
Dubbel ytterdörr utan glas 0,7
Dubbel ytterdörr med glas 1,7
Källa: CrawfordFlooré värmegolv

 

U-värde yttervägg

 

Material U-värde [W/m2oC]
Nykonstruktion
Träfasad med 15 cm isolering och gips 0,27
Träfasad med 20 cm isolering och gips 0,25
Träfasad med 25 cm isolering och gips 0,22
Tegelfasad med 15 cm isolering och gips 0,27
Tegelfasad med 20 cm isolering och gips 0,24
Lättbetong med 15 cm isolering 0,25
Lättbetong med 20 cm isolering 0,20
Plåtfasad med 5 cm isolering 0,80
Plåtfasad med 10 cm isolering 0,40
Plåtfasad med 15 cm isolering 0,30
Nykonstruktion för lågenergihus 0,18
Lagerhall
Enkel PVC (900 g) 5,0
Isolerad hall (Thermohall) 0,6
Äldre fastighet
1-stenstegel 12 cm 1,8
1 + 1/2 stenstegel 1,1
Lättbetongblock 20 cm 0,8
Lättbetongblock 30 cm 0,6
Betong 15 cm 2,8
Betong med 5 cm isolering 0,8
Betong med 10 cm isolering 0,4
Regelvägg med 5 cm isolering 0,8
Regelvägg med 10 cm isolering 0,4
Regelvägg med 15 cm isolering 0,3
Nybyggnad 0,3
Källa: Ekofiber

U-värde tak

Material U-värde [W/m2oC]
Nykonstruktion  
Snedtak, plåt med 20 cm isolering 0,24
Snedtak, tegel med 20 cm isolering 0,23
   
Äldre fastighet  
Betongbjälklag 15 cm 2,8
Betongbjälklag med 5 cm isolering 0,8
Betongbjälklag med 10 cm isolering 0,4
Lättbetong 20 cm 0,8
Lättbetong 30 cm 0,6
Plåttak utan isolering 4,0
Plåttak med 5 cm isolering 0,8
Plåttak med 10 cm isolering 0,6
Plåttak med 25 cm isolering 0,2
   
Källa: Ekofiber  
 

U-värde golv
   
Material U-värde [W/m2oC]
   
Nykonstruktion  
golv med 10 cm isolering 0,20
golv med 15 cm isolering 0,16
golv med 20 cm isolering 0,13
   
Äldre fastighet  
< 300 m² 0,40
> 300 m² 0,30
   
Källa: Lättklinkerbetong ABDorocell  
 

Dimensionerande effektbehov

Dimensionerande effektbehov för en byggnad är den effekt som krävs för att hålla önskad rumstemperatur då det är som kallast ute.

Klimatdata för Sverige   

Ort

DUT
oC

Årsmedeltemperatur
[oC]
Malmberget

-28

0,2

Kiruna -28 -1,2
Luleå -28 2,0
Umeå -22 3,4
Härnösand -22 4,4
Sundsvall -20 3,9
Söderhamn -18 4,7
Östersund -24 2,7
Sveg -26 2,1
Gävle -18 5,0
Edsbyn -22 3,9
Borlänge -24 4,6
Falun -24 4,6
Västerås -18 5,9
Uppsala -18 5,7
Norrtälje -16 5,9
Stockholm -16 6,5
Örebro -18 5,9
Nyköping -16 6,2
Norrköping -16 6,9
Motala -18 6,4
Linköping -18 6,8
Karlstad -18 5,9
Åmål -18 6,1
Vänersborg -18 6,6
Skara -18 5,8
Strömstad -18 6,6
Göteborg -16 7,9
Halmstad -16 7,2
Kalmar -16 7,0
Västervik -16 6,9
Visby -12 7,2
Ronneby -14 7,1
Jönköping -18 6,1
Borås -18 6,3
Växjö -18 6,5
Malmö -14 8,0
Kristianstad -16 7,7
Ystad -12 7,8
 

 Klimatdata för Sverige   

Ort

DUT
oC

Årsmedeltemperatur
[oC]
Malmberget

-28

0,2

Kiruna -28 -1,2
Luleå -28 2,0
Umeå -22 3,4
Härnösand -22 4,4
Sundsvall -20 3,9
Söderhamn -18 4,7
Östersund -24 2,7
Sveg -26 2,1
Gävle -18 5,0
Edsbyn -22 3,9
Borlänge -24 4,6
Falun -24 4,6
Västerås -18 5,9
Uppsala -18 5,7
Norrtälje -16 5,9
Stockholm -16 6,5
Örebro -18 5,9
Nyköping -16 6,2
Norrköping -16 6,9
Motala -18 6,4
Linköping -18 6,8
Karlstad -18 5,9
Åmål -18 6,1
Vänersborg -18 6,6
Skara -18 5,8
Strömstad -18 6,6
Göteborg -16 7,9
Halmstad -16 7,2
Kalmar -16 7,0
Västervik -16 6,9
Visby -12 7,2
Ronneby -14 7,1
Jönköping -18 6,1
Borås -18 6,3
Växjö -18 6,5
Malmö -14 8,0
Kristianstad -16 7,7
Ystad -12 7,8
 

Internvärme

Verksamhetstyp W/m2 W/anställd
Butik 15  
Kafeteria 15  
Kontor 10-20 100
Sporthall 10  
Bageri 30  
Stålverk 50-70  
Bilverkstad 15  
Mekanisk verkstad 20  
Tung mekanisk verkstad 50  
Plåtslageri-svetsverkstad 25  

 

Infiltration

Byggnad [oms/h]
   
Ãldre fastighet  
< 1000 m² 0,4
> 1000 m² 0,2
   
Nykonstruktion  
< 1000 m² 0,3
> 1000 m² 0,1

 

Temperaturgradient

Eftersom luftens densitet minskar med stigandetemperatur samlas den varmare luften högst upp i en lokal. Vertikala temperaturskillnader mellan golv och tak uppstår.

Temperaturgradienten [oC/m] är ett mått på temperaturökningen per höjdmeter i en lokal och varierar mellan olika uppvärmningsformer och årstider (effektuttag).

Uppvärmning Temperaturgradient
Konvektorer 2-2,5 oC/m
Varmluftsfläktar 2-2,5 oC/m
Radiatorer 1,2-1,7 oC/m
Värmestrålare 0,2-0,4 oC/m
Golvvärme ~0,1 oC/m
Temperaturgradienter för olika uppvärmningsformer 
vid fullt effektuttag.

Output Calculation

Heat loss
Through the floor w
Through the ceiling w
Through the windows w
Through the doors w
Through external walls w
Total transmission losses w
Ventilation losses w
 
Total losses
 
w
Internal heat w
Results
Calculated output kw
Output / m2 W/m2
Output / m3 W/m2
Energyloss

Daytime

Floor kWh/year
Roof kWh/year
Windows kWh/year
Doors kWh/year
Outer walls kWh/year
Ventilation kWh/year
Total kWh/year

Nighttime/weekend

Floor kWh/year
Roof kWh/year
Windows kWh/year
Doors kWh/year
Outer walls kWh/year
Ventilation kWh/year
Total kWh/year

Total losses kWh/year
Internal heat kWh/year

Total requirements kWh/year
Yearly costs /year

Beräkningen utgår från de värden och uppgifter rörande objektet som lämnats av kunden.

Om nödvändig information saknas kan beräkningen kompletterats med fiktiva schablonvärden.

Frico AB ansvarar inte för fel i beräkningen hänförligt till uppgifter från kunden, avsaknad av uppgifter, eller användningen av fiktiva schablonvärden.

www.frico.se